Södra Sandby, Villaträdgård. Illustrationsplan. 2022