Villaträdgård, Malmö. Illustrationsplan med skisser. 2019, höst.

Privat villaträdgård i Klagshamn, Malmö

ÖNSKEMÅL:

Bland annat stort träddäck med tilltagna rum i olika nivåer, omgärdad av grönska.  

Planeras att anläggas våren 2020.