Brf Kavalleristen, Malmö

kavalleristen

Bostadsförening i Malmö. Planeras att anläggas våren 2017. Befintlig asfalterad gård kommer bl.a. att få ny markmaterial, gräsmatta, växttak och flera avskilda sittytor med mycket vintergrönt och formstarka väggar och tak.

 

 

IMG_2696

 

Copyright © 2017 NURMELA trädgårdsform