Villaträdgård, Höllviken. Illustrationsplan med skisser. 2022